ابوالفضل دربانیان در نشست فضای مجازی که به همت پایگاه نرجس حوزه بسیج جامعه زنان صدیقه کبری (س) در هنرستان محمدخانی شهرک انقلاب شاهرود با حضور بیش از ۵۰ نفر برگزار شد در سخنانی با اشاره به اینکه امروز فضای مجازی جزئی از زندگی افراد جامعه است اظهار کرد: امروز با توجه به گسترش فضای مجازی در ابعاد مختلف، افراد جامعه خواسته یا ناخواسته به این سمت جذب شده اند و این معضلی است که باید چاره‌ای برای آن اندیشید.
وی افزود: فضای مجازی هم فرصت است و هم تهدید، اما با توجه به نفوذ این فضا در اقشار مختلف مردم و اطلاعات کم جامعه از این فضا ما امروز با تهدید این فضا مواجه هستیم.
دربانیان با اشاره به تعبیر بسیار دقیق رهبر انقلاب در مورد فضای مجازی که بهمنی از اطلاعات را روی سر افراد می‌ریزد بیان کرد: این بهمن اطلاعات یعنی خفگی و نابودی چرا که بسیاری از افراد قدرت تجزیه و تحلیل نداشته و سواد رسانه‌ای ندارند و این بهمنی برای نابودی جامعه است.
وی تصریح کرد: امروز فضای مجازی و ابزار آن جزئی از خانواده‌های ماست و این تهدیدی بزرگ برای خانواده به حساب می‌آید چرا که دشمنان تلاش دارند با نفوذ فرهنگی بنیان خانواده که هسته اصلی جامعه اسلامی ماست را متلاشی کنند و به همین دلیل ابزار آن فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی است.
کارشناس فضای مجازی سپاه شاهرود با بیان اینکه اگر ما بتوانیم آگاهسازی نسبت به این فضا و خطرات آن داشته باشیم می‌توانیم جامعه‌ای سالم‌تر داشته باشیم گفت: چقدر خوب است که خانواده‌های ما با اطلاعات از این فضا و تهدیدات آن در این فضا وارد شوند و آن موقع با آگاهی و وسواس بیشتر در این فضا حاضر می‌شوند و آن وقت می‌توانند بهره برداری مناسب را داشته باشند.
دربانیان با تاکید بر توجه به فرزندان در این فضا افزود: نباید برای اینکه بچه‌ها را از خود جدا کنید و به قولی اذیت و شیطنت آن‌ها را مهار کنید در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی رهاسازی کنید چرا که اگر اینگونه شد آن وقت نه به هدف خود می‌رسید و بلکه دردسری بزرگ برای خود ایجاد می‌کنید که تبعات خطرناکی خواهد داشت.
وی با توصیه به خانواده‌ها در توجه به حضور فرزندان در فضای مجازی و حضور در کنار آن‌ها برای آگاهسازی عنوان کرد: باید تلاش کنید اولاً خود نسبت به فضای مجازی اطلاعات کافی کسب کنید و در ادامه فرزندان خود را در این فضا راهبری و هدایت نمایید تا دچار مشکل نشوند و تهدیدات این فضا به حداقل برسد.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :