جاد شایانفر گفت: پدر من به عنوان یک تاریخ نگار معتقد بود که باید از نسل جوان نیروهای زبده ای برای آینده کشور ساخته شود.

شایانفر با بیان اینکه پدرم دنبال شهرت نبود گفت: افراد بسیاری در کنار پدرم بودند که به شهرت رسیدند.

وی با تاکید بر اینکه پدرم وقت بسیاری را به کارش اختصاص می داد تاکید کرد: بالغ بر 60 جلد کتاب پژوهش تاریخی از آثاری بودند که از خود به یادگار گذاشت.

شایانفر گفت: ایده پدرم این بود که نسل های جوان باید مرجع و مستندات برای تحلیل ها و گفته هایشان داشته باشند.

وی درباره ویژگی های اخلاقی مرحوم حسن شایانفر گفت: او اهل تعامل با هر تفکر، منش، رفتار و بینش سیاسی بود اما از طرفی به خاطر اعتقادات راسخی که به امام (ره) و مقام معظم رهبری داشت از مواضع صریح خود کوتاه نمی آمد و روی آن ها پافشاری می کرد.

سجاد شایانفر درباره تشییع پیکر مرحوم حسن شایانفر افزود: طبق برنامه ریزی های انجام شده پیکر مرحوم شایانفر دوشنبه 1 آذر ساعت 8:30 صبح از مقابل منزل پدر به آدرس خیابان ایران،‌ خیابان مهدوی پور به مقصد بهشت زهرا تشییع می شود.

وی ادامه داد: پنجشنبه 4 آذر مراسم ختم از ساعت 13:30 تا 15:00 در مسجد فخرالدوله برگزار می شود.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :