ه گزارش خبرنگارصالحین استان سمنان ، نظارت تخصصی طرح جوانه های صالحین از ناحیه،حوزه ها وپایگاه های طرح جوانه آغازشده است.فرج الله فرزانه مدیرطرح جوانه های صالحین استان بابیان این مطلب افزود،جهت سرکشی وچگونگی اجرای طرح جوانه های صالحین و بررسی برنامه ها پایگاه های مجری طرح جوانه های صالحین و بررسی مشکلات حوزها وپایگاه های این سرکشی صورت گرفته است.دراین سرکشی ها که ازپایگاه های مجری طرح صورت گرفته است فرمانده پایگاه،مسئول طرح جوانه هاومسئول تعلیم وتربیت و روحانی مسجد حضور دارندو طبق چک لیستی که با توجه به برنامه های ابلاغی طرح جوانه ها ابلاغ شده نظارت وارزیابی صورت می گیردو با توجه نوآوری،ایتکارات پایگاه های مقاومت با محوریت شعار طرح جوانه ها صورت می گیرد.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :