به گزارش روابط عمومی صالحین به نقل از مسئول طرح جوانه های استان از انتخاب برترین های طرح جوانه دراستان خبرداد.فرج الله فرزانه افزود با توجه به ابلاغ ستادطرح جوانه های سازمان بسیج مستضعفین ومعرفی برترین ها درطرح جوانه ها ازبین 250پایگاه ،ده پایگاه با توجه به ارزیابی صورت گرفته،براساس دستورالعمل ابلاغی صورت گرفت،و یک ناحیه برتر و چهار حوزه های مقاومت برتر نیز انتخاب و به ستاد طرح جوانه های تعلیم وتربیت سازمان بسیج معرفی شد.فرج االه فرزانه افزود به همت تعلیم وتربیت نواحی وحوزه ها وپایگاه های مقاومت مجری طرح توانستیم درراستای منویات امام خامنه ای درمورد اقتصادمقاومتی در دو بخش گفتمان سازی،آموزش دربحث اقتصادمقاومتی ،وایجادفروشگاه های اقتصادمقاومتی دربرخی ازپایگاه های طرح جوانه ها اقداماتی صورت گرفته است.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :